Bộ số đề là gì? Tổng hợp các bộ số lô đề cứ đánh là ăn sạch tiền nhà cái

cac-bo-so-trong-lo-de-chuan

Bộ số đề là gì? Tổng hợp các bộ số lô đề cứ đánh là ăn sạch tiền nhà cái. Các anh em chơi số đã biết được những gì về bộ số đề? Hiện nay, có rất nhiều thuật ngữ được dùng thông dụng trong lô đề. Mỗi một thuật ngữ đó lại mang một ý nghĩa riêng biệt. Nếu muốn biết chi tiết và cụ thể về bộ số đề, thì cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Bộ số đề là gì?

Bộ số đề được hiểu theo một cách đơn giản, đó là một dàn các bộ số trong lô đề gồm 2 chữ số thường đi kèm với nhau.

Đó là một trong những hình thức xuất hiện đặc biệt của hệ lô đề, trong quá trình soi cầu. Là kinh nghiệm, phương pháp để hỗ trợ thêm cho trò chơi đen đỏ này.

Việc thống kê các bộ số này, có thể giúp cho bạn xác định được dàn đề để đánh theo ngày, hoặc theo tuần.

Tổng hợp các bộ số trong lô đề

bo-so-trong-lo-de

Các bộ số trong lô đề xếp theo tổng

Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00

Tổng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65

Tổng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66

Tổng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76

Tổng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77

Tổng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87

Tổng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88

Tổng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98

Tổng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99

Tổng 9: 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54.

Các bộ số lô đề xếp theo đầu

Đầu 0: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09

Đầu 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Đầu 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

Đầu 3: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39

Đầu 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49

Đầu 5: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59

Đầu 6: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69

Đầu 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79

Đầu 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89

Đầu 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99.

Các bộ số lô đề xếp theo đuôi

Đuôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90

Đuôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91

Đuôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92

Đuôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93

Đuôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94

Đuôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95

Đuôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96

Đuôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97

Đuôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98

Đuôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99.

Các bộ số lô đề xếp theo bộ số

Bộ 00: 00,55,05,50

Bộ 11: 11,66,16,61

Bộ 22: 22,77,27,72

Bộ 33: 33,88,38,83

Bộ 44: 44,99,49,94

Bộ 01: 01,10,06,60,51,15,56,65

Bộ 02: 02,20,07,70,25,52,57,75

Bộ 03: 03,30,08,80,35,53,58,85

Bộ 04: 04,40,09,90,45,54,59,95

Bộ 12: 12,21,17,71,26,62,67,76

Bộ 13: 13,31,18,81,36,63,68,86

Bộ 14: 14,41,19,91,46,64,69,96

Bộ 23: 23,32,28,82,73,37,78,87

Bộ 24: 24,42,29,92,74,47,79,97

Bộ 34: 34,43,39,93,84,48,89,98.

Các bộ số lô đề xếp theo chạm

cac-bo-so-trong-lo-de

Chạm 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00

Chạm 1: 01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11

Chạm 2: 02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22

Chạm 3: 03,30,13,31,23,32,34,43,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,33

Chạm 4: 04,40,14,41,24,42,34,43,45,54,46,64,47,74,48,84,49,94,44

Chạm 5: 05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,56,65,57,75,58,85,59,95,55

Chạm 6: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,67,76,68,86,69,96,66

Chạm 7: 07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,78,87,79,97,77

Chạm 8: 08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,89,98,88

Chạm 9: 09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99.

Các bộ số lô đề thường đi kèm nhau

Gồm có 10 bộ số thường đi kèm với nhau:

Bộ lô đề 01 gồm: 01,10,06,60,51, 5,56,65

Bộ lô đề 02 gồm: 02,20,07,70,52,25,57,75

Bộ lô đề 03 gồm: 03,30,08,80,53,35,58,85

Bộ lô đề 04 gồm: 04,40,09,90,54,45,59,95

Bộ lô đề 12 gồm: 12,21,17,71,62,26,67,76

Bộ lô đề 13 gồm: 13,3118,81,63,36,68,86

Bộ lô đề 14 gồm: 14,41,19,91,64,46,69,96

Bộ lô đề 23 gồm: 23,32,28,82,73,37,78,87

Bộ lô đề 24 gồm: 24,42,29,92,74,47,79,97

Bộ lô đề 34 gồm: 34,43,39,93,84,48,89,98

Các bộ số theo bóng lô đề

Gồm có 5 bộ số:

Bộ 00 bao gồm: 00,55,05,50

Bộ 11 bao gồm: 11,66,16,61

Bộ 22 bao gồm: 22,77,27,72

Bộ 33 bao gồm: 33,88,38,83

Bộ 44 bao gồm: 44,99,49,94.

Bộ 12 con giáp trong lô đề

bo-so-lo-de

Dựa theo thiên can, địa chi, suy ra có bộ 12 con giáp trong lô đề. Nó được sử dụng để đánh theo các tháng trong năm.

Tý (chuột): 00,12,24,36,48,60,72,84,96

Sửu (trâu): 01,13,25,37,49,61,73,85,97

Dần (hổ): 02,14,26,38,50,62,74,86,98

Mạo (mèo): 03,15,27,39,51,63,75,87,99

Thìn (rồng): 04,16,28,40,52,64,76,88

Tỵ (rắn): 05,17,29,41,53,65,77,89

Ngọ (ngựa): 06,18,30,42,54,66,78,90

Mùi (dê): 07,19,31,43,55,67,79,91

Thân (khỉ): 08,20,32,44,56,68,80,92

Dậu (gà): 09,21,33,45,57,69,81,93

Tuất (chó): 10,22,34,46,58,70,82,94

Hợi (lợn): 11,23,35,47,59,71,83,95.

Các bộ số xếp theo dàn chẵn

00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62,28,82,46,64,48,84,68,86.

Các bộ số xếp theo dàn lẻ

11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73,39,93,57,75,59,95,79,97.

Các bộ số xếp theo dàn chẵn lẻ

01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63,65,67,69,81,83,85,87,89.

Các bộ số xếp theo dàn lẻ chẵn

10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72 ,74,76,78,90,92,94,96,98.

Kết luận

Trên đây là những giải mã về bộ số đề, và tất tần tật các bộ số lô đề đánh dễ ăn nhất. Hy vọng sẽ hửu ích đối với các bạn.

Chúc các bạn may mắn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *